SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní podmínky ubytování v prnzionu Levander

    Rezervace ubytování se provádí písemně emailem, telefonicky nebo vyplněním rezervačního formuláře na  naší  webové stránce. Doporučujeme Klientům při rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem v případě nutnosti spojit.

 1. Rezervace akceptovaná a potvrzená Společností je pro obě smluvní strany závazná.
 2. Pro  akceptaci  rezervace  je Společnost oprávněna požadovat po Klientovi garanci, a to platbu  zálohové  faktury   ve výši částky dle sjednaného objemu ubytování nebo garanci platební kartou.
 3. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat Společnosti doklad o provedení  platby   nebo  na  požádání uvést údaje o své platební kartě. Pokud tak Klient neučiní,   není  nadále  Společnost  provedenou  rezervací  vázána  a  nemůže   Klientovi garantovat sjednanou kapacitu lůžek.
 4. Cena  za ubytování se hradí v hotovosti na recepci penzionu LEVANDER, bezhotovostně převodem  na  účet  ( na  základě  vystavení zálohové faktury, platbu je třeba dostatečně identifikovat   celým  jménem  a  příjmením,  variabilním  symbolem platby, adresou nebo rodným číslem )  nebo zablokováním částky na Vašem účtu předautorizací platební karty
 5. (z  karty klienta  žádná  částka  odečtena  nebude,  karta   slouží  pouze pro garanci Vaší závazné  rezervace  a  bude  použita  pouze  v  případě,  nastane-li situace, kdy budeme oprávněni účtovat storno poplatek). Klient je povinen zaslat pravdivé a platné informace o své platební kartě.  V případě,  že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu nebo  z  důvodu  nekrytého  účtu,  rezervace  je neplatná.  Klienta  o  takové skutečnosti informujeme během 24 hodin emailem.
 6. Klient je povinen uhradit cenu za ubytování v pensionu LEVANDER nebo její doplatek při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou.

Ubytování v pensionu LEVANDER:

 1. Klient je  povinen  ubytovat  se v den svého nástupu do 20:00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze  po  předchozí domluvě s pracovníky recepce. V případě, že se Klient bez předchozí  domluvy nebo omluvy nedostaví k ubytování do 20:00 hodin, jsou pracovníci recepce  oprávněni obsadit jeho pokoj jinou osobou a požadovat po Klientovi zaplacení storno poplatku za ubytování.
 2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10:00 hodin - není-li dohodnuto jinak.

Storno podmínky:

Klient má právo kdykoli svůj  rezervovaný  pobyt zrušit. Toto zrušení musí být provedeno písemně na  adresu  penzionu   ART Club s.r.o., Horní Radouň 72, 378 43 Horní Radouň, nebo e-mailem na adresu info@levander.cz. Pobyt je nutné vždy stornovat písemně.
Společnosti přináleží storno poplatek , který je určen délkou času mezi zrušením pobytu ze strany Klienta ( rozhodující  je den, kdy  bylo  toto  storno písemně doručeno Společnosti) a prvním dnem pobytu takto:

 1. při zrušení pobytu v době do 30 dnů před začátkem pobytu: bez storno poplatku
 2. při zrušení pobytu v době od 30 do 20 dnů: 35 % z ceny pobytu
 3. při zrušení pobytu v době od 20 do 10 dnů: 55 % z ceny pobytu
 4. při zrušení pobytu v době od 10 do 5 dnů: 75 % z ceny pobytu
 5. při zrušení pobytu v době od 5 a méně: 100 % z ceny pobytu

  Na úhradu storno poplatku je Společnost oprávněna započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.